OFERTA

Księgowość
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– prowadzenie ewidencji podatkowych (KPiR, ryczałt)
– kompleksowa obsługa z urzędami (US, ZUS)
– sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, NBP, celnych, itd.

 

Usługi księgowe świadczymy również w siedzibie klienta.

Kadry i płace
– sporządzanie kompletu dokumentów dotyczących zatrudnienia
– prowadzenie akt osobowych
– kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
– prowadzenie kompleksowej obsługi z ZUS
– wystawianie zaświadczeń o okresach zatrudnienia i zarobkach
– naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, deklaracji podatkowych

Podatki

– obsługa bieżąca
– sporządzanie opinii podatkowych
– przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
– optymalizacja podatkowa, przekształcenia oraz restrukturyzacja

NASZE PRZEWAGI

Nowoczesne rozwiązania IT
Świadcząc usługi wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie Comarch Optima i Workflow24.

Oferujemy:
– elektroniczne dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego
– e-procesy wspomagające obszar kadrowy
– 24h dostęp do aktualnych danych księgowych i finansowych firmy
– e-wzory dokumentów
– windykację elektroniczną
– bezpieczne archiwum dokumentów z dostępem 24h