Kontakt

TrustOn sp. z o.o.

ul. Promienista 22/2, 60-288 Poznań

telefon: 502 475 175

mail: biuro@truston.pl

NIP 781-182-31-76, REGON 300883579, KRS 0000313333

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy w wysokości 92.000,00 zł