OFERTA

Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie:

Controllingu – projektujemy i wdrażamy systemy controllingu, które pozwalają na uzyskanie właściwej informacji, niezbędnej do zarządzania przedsiębiorstwem

Dotacji unijnych – analizujemy dostępności programów, przygotowujemy wnioski dotacyjne, pomagamy w trakcie realizacji projektów

Przekształcania / rejestracji – oprócz opracowania koncepcji przekształcenia, współpracujemy z kancelariami notarialnymi, załatwiamy wszystkie formalności sądowe

Zarządzania strategicznego – badania firmy pod kątem polityki, organizacji, procedur i metod, aby na tej podstawie stworzyć katalog zalecanych działań usprawniających oraz wdrażanie rekomendowanych rozwiązań

Księgowości i rachunkowości – diagnozujemy stan faktyczny i wskazujemy sposób opytmalizacji poszczególnych obszarów

Finansów – sporządzamy analizy finansowe, raporty, biznes plany, wnioski kredytowe